Motoriek: de Movement ABC test

Geplaatst op: 26-10-2020


"We kunnen werken aan de balvaardigheid, balans en/of coördinatie, zodat kinderen uiteindelijk beter mee kunnen komen bij het sporten en bewegen. En dit maakt het bewegen natuurlijk ook een stuk leuker!"Wanneer kinderen voor het eerst bij KidsLife komen, dan doen we een aantal testen/metingen. Hierbij kun je denken aan lengte, gewicht, conditie en een motoriektest. Deze testen helpen ons om te zien welke voortgang een kind heeft en we kunnen samen met ouders/verzorgers en het kind bepalen waar verbeterpunten liggen.
 
De motoriektest die onze kinderfysiotherapeuten afnemen is de Movement Assesment Battery for Children (m-ABC) test. Hiermee kunnen wij de fijne motoriek, de grove motoriek en balans/coördinatie in kaart brengen. Uit deze test komen een aantal scores die wij vergelijken met leeftijdsgenootjes. Wanneer kinderen achterlopen t.o.v. leeftijdsgenootjes kunnen we ervoor kiezen om de kinderen eerst één op één te zien. Zo kunnen we werken aan de balvaardigheid, balans en/of coördinatie, zodat kinderen uiteindelijk beter mee kunnen komen bij het sporten en bewegen. En dit maakt het bewegen natuurlijk ook een stuk leuker!
 
Bij de test beginnen we aan tafel met een aantal opdrachtjes gericht op de fijne motoriek. Daarna doen we een aantal opdrachtjes voor de grove motoriek (bijv. mikken, vangen, springen, balansoefeningen). De opdrachtjes verschillen per leeftijdscategorie. De test duurt ongeveer 20 minuten.


 
De score
We vergelijken de score met leeftijdsgenootjes om te zien of de motorische ontwikkeling van het kind volgens verwachting verloopt. Daarnaast kijken we naar hóé het kind beweegt. Een score op een test hoeft niet altijd leidend te zijn. In overleg met ouders/verzorgers en het kind zullen we kijken of een kind individueel gezien zal worden of dat hij/zij in de sportgroep kan meedraaien! Sporten in de sportgroep is niet altijd nodig, wanneer een kind al op een andere sport zit.
 
Waarom testen wij de motoriek en waarom is dit zo belangrijk?
Bij jonge kinderen speelt de motoriek een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling. Uit onderzoek onder Nederlandse basisschoolkinderen blijkt dat kinderen met overgewicht in het algemeen slechter scoren op motorische testen dan kinderen met een gezond gewicht. Het ontwikkelen van motorische vaardigheden in de kindertijd is belangrijk om later ingewikkeldere vaardigheden aan te kunnen leren, zoals vaardigheden die nodig zijn bij sport en spel. Beweging is nodig om motorische vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen. Kinderen met beter ontwikkelde motorische vaardigheden zullen gemotiveerd zijn om verschillende sport- en beweegactiviteiten te beoefenen. Dit zorgt weer voor een verdere ontwikkeling van motorische vaardigheden en meer beweegmogelijkheden. Andersom, kinderen met motorische achterstanden zullen minder plezierige ervaringen hebben met verschillende beweegactiviteiten, waardoor zij deze activiteiten gaan ontwijken en minder gaan bewegen. Dit belemmert weer de verdere ontwikkeling van motorische vaardigheden, waardoor deze kinderen in een vicieuze cirkel terechtkomen.

(Ooms, L. (2017). Bewegen door kinderen met overgewicht. Utrecht: Mulier Instituut)